NOSTALCOMP.cz

Jelikož jsem si na hraní pořídil pár vícesegmentových LED displejů, upravil jsem svou JavaScriptovou pomůcku pro stanovení kódu i pro 14 a 16-segmentové displeje:
14/16 seg. code generator