HOME

3001 - řadič mikroprogramu

jednoduchý test



S mikrořadičem 3001 jsem si v minulosti již hrál. Nejprve jsem vyzkoušel testovací zapojení s pamětí EEPROM 2816 a jednoduchým mikroprogramem. Později jsem zkusil naprogramovanou paměť nahradit binárním čítačem 7493 a taky to šlo. Díky tomu se mi podařilo sestavit sekvenční řídící automat s mikrořadičem 3001 pro můj merkurovský kuličkostroj. A šlapal hned napoprvé. Jenže už je to pár let a já si před stavbou cvičného počítače s řezovým procesorem Claudia-3000 potřeboval ještě něco ověřit. Podklady k původním testům sice mám, ale chtěl jsem to (čistě z lenosti) udělat ještě jednoduššeji. Takže jsem vymyslel a zrealizoval následující zapojení, které mi kupodivu umožňuje otestovat vše potřebné a lze s ním otestovat celý mikroinstrukční soubor řadiče 3001:


Asi nejjednodušší test mikrořadiče 3001
Zapojení jednoduchého testu mikrořadiče 3001


Zapojení jsem realizoval na nepájivém poli. Jako zdroj hodin slouží bezzákmitové tlačítko tvořené přepínacím tlačítkem a RS klopným obvodem. Jelikož řadič 3001 začíná svůj cyklus na náběžnou hranu (v československé literatuře se nazývá týlová), musíme použít odpovídající výstup RS klopáku, viz schéma. Výstupy PR0PR2 a ISE v Claudii-3000 zatím nehodlám využívat, proto nejsou zapojeny (NC).

Všechny vstupy jsou nastavovány pomocí DIP spínačů. Pro vstupy s aktivní úrovní L (/FI, /SX, /PX) je vhodné spínač namontovat klasicky (sepnuto nahoru), aby poloze páčky nahoru (opticky H) odpovídala ve skutečnosti úroveň L. Naopak pro vstupy aktivní v H (ACx, FCx, LD), je vhodné spínač namontovat opačně (sepnuto dolů), aby poloze páčky nahoru (opticky H) odpovídala úroveň H. Obrázek snad napoví. K indikaci adresy na výstupech MAx je vhodné použít LED diody zapojené přes invertory, světýlka já rád:-) Já použil svůj 8-násobný LED modul pro nepájivé pole s invertujícím budičem 74540. Nejvyšší bit MA8 jsem neindikoval a jen ho v případě potřeby "očuchával" log. sondou. Na výstup /FO je možné LED připojit přímo, viz schéma. Jelikož na obvodu 7400 tvořícím RS klopný obvod ještě zbývají dvě invertující hradla, lze je použít pro připojení diskrétních LED na výstupy MA8 a ISE.


Asi nejjednodušší test mikrořadiče 3001
Testování mikrořadiče 3001


I bez naprogramované paměti s mikroprogramem lze testovat a zkoušet celé sekvence mikroinstrukcí. Změnu operačního kódu mikroinstrukce je vhodné provádět vždy při nízké úrovni hodin (CLK=L). Naopak změnu vstupního přenosu /FI je nutné provádět při vysoké úrovni hodin (CLK=H). Lze tak testovat podmíněné skoky podle F, C, Z, /PX či /SX (PR). Dále lze testovat plnění instrukčního registru /SX, /PX náběžnou hranou CLK při LD=H. Pokud si připojíte LED na výstupy PRx či ISE, lze sledovat též aktivitu na těchto výstupech.

Na rozdíl od jednoduchého "automatického" testu řezu 3002 pomocí mikroinstrukce LMI AC zde není testování tak jednoduché a je nutné mít funkci mikrořadiče patřičně nastudovanou, abychom věděli co a jak na těch spínačích nastavit a jakou reakci obvodu očekávat.

V této souvislosti upozorňuji na závažnou chybu v přehledové tabulce mikroinstrukcí řadiče 3001 v manuálu firmy Signetics "1977_Bipolar_Microprocessor.pdf", který je ke stažení na netu. Přehledové tabulky na straně 26 jsou špatně. Naopak tabulka skokových instrukcí na straně 141 je už správně. Tím chci řící, že je nutné informace vždy ověřovat z vícero zdrojů a úplně nejlepší je si postavit jednoduché testovací zapojení a vše si odzkoušet prakticky. A neplatí to jen pro obvody 3001, 3002, 3003, ale platí to všeobecně... :-)


Publikováno: 11/2022    



« RET          ↑ TOP ↑          HOME