HOME

Převozník, koza, vlk a zelí

asi nejjednodušší "elektronická" hra



Logická hra Převozník, Koza, Vlk a Zelí je jednou z nejjednodušších her, jež se dají převést do "elektronické" podoby. Vzpomněl jsem si na ni v době, kdy jsem stavěl svůj velký RelayVac a zároveň studoval originální manuály k Minivacu 601. Tam totiž hra byla uvedena jako jeden z příkladů, jež se dají na Minivacu "naprogramovat". Ihned se mi vybavilo zapojení z knihy Amatérske elektronické modely, která byla mojí bastlířskou biblí dětství. Díky tomu je dnes ve značně opotřebovaném stavu, ale stále ji opatruji.


Převozník, koza, vlk a zelí
Amatérske elektronické modely
Převozník, koza, vlk a zelí
Převozník, koza, vlk a zelí


A o co vlastně jde? Představte si následující situaci. Na jednom břehu řeky stojí převozník, koza, vlk a hlávka zelí. Vaším úkolem je převézt všechny tyto entity na druhý břeh, za těchto podmínek: Převozník může do loďky vzít pouze jednu entitu (kozu, vlka, zelí), nebo může jet sám. Převozník ale nesmí na žádném z břehů ponechat bez svého dozoru kozu s vlkem (vlk by kozu sežral) ani kozu se zelím (koza by sežrala zelí). Správné řešení si najděte:-)


Převozník, koza, vlk a zelí
Převozník, koza, vlk a zelí
Převozník, koza, vlk a zelí
Převozník, koza, vlk a zelí


Již jako školák jsem si chtěl Převozníka podle té knihy postavit. Ale již tenkrát jsem byl línej a nechtěly se mi stavět ty tahové přepínače. Proto jsem již tehdá uvažoval o páčkových přepínačích. A světe div se! To mnou překreslené zapojení jsem v té knize opravdu našel založené! Nicméně je nepublikovatelné, a tak jsem to překreslil znovu. Níže uvádím jak původní zapojení z knihy, tak překreslené zapojení s páčkovými přepínači. Jsou potřeba tři jednopólové a jeden dvoupólový přepínač. Já nakonec použil všechny dvoupólové a tam, kde to nebylo potřeba, jsem oba páry vždy propojil paralelně.


Převozník, koza, vlk a zelí
Zapojení z knihy
Převozník, koza, vlk a zelí
Zapojení s páčkáči


Namísto žárovky indikující chybný tah jsem použil 10 mm Jumbo LED a k napájení slouží dvě tužky AA 1,5V (jsou tam už 5 let). Určitě by stačily i mikrotužky AAA, ale já neměl po ruce jejich držák. Minimalisté by mohli použít i 3V knoflík CR2032 a nízkopříkonovou LED. Zapojení je provedeno vzdušnou montáží přímo na přepínačích. Celá hra je postavena na dvou plastových deskách 125x100 mm spojených distančními sloupky. Cílem bylo evokovat populární hrací automaty 80. let. Na horní desku jsem pak nalepil štítek, který jsem narychlo zpatlal ve Wordu, vytisknul a zalaminoval. Štítek níže přikládám v PDF.


Štítek převozníka


Vlastní hraní je jednoduché. Srovnáme přepínače do jedné polohy a můžeme začít hrát. Pokud má převozník něco převézt, je nutné přepnout vždy přepínač převozníka SOUČASNĚ s přepínačem převážené entity. Má-li jet převozník sám, přepneme pouze jeho přepínač. Dojde-li k chybě (vlk žere kozu, nebo koza žere zelí) rozsvítí se chybová LED. Je jasné, že dva přepínače nikdy nepřepneme nachlup současně a LEDka tedy může probliknout. To není chyba. Chybou je, zůstane-li svítit trvale. Pokud by to vadilo, je možné do série s LED zapojit tlačítkový spínač a jeho stisknutím po každém tahu zkontrolovat správnost. Takto zapojená hra pochopitelně nezabraňuje švindlování (přepnutí všech přepínačů najednou), ani nedovoleným tahům (přepnutí entity samostaně bez převozníka). Je zajímavé, že když jsem dal hru do ruky "starším a pokročilým", tak se nikdo nepokusil švindlovat. Když jsem hru dal do rukou omladině, švindlovali všichni...

Hra Převozník je vhodná i pro jiné způsoby realizace. Často bývala používána jako modelový příklad při návrhu logických sítí s hradly pomocí Karnaughovy mapy, nebo se realizovala softwarově. Sám jsem ji několikrát programoval. Naposledy pro EPSON HX-20 a je součástí mnou vytvořeného balíčku Basicovských programů v mém ROM modulu. Vyskytuje se také ve verzích s jinak pojmenovanými entitami (Farmář, Policajt, apod).

Update: jako mentální cvičení jsem si zkusil navrhnout Převozníka s klasickými logickými hradly. Navrhoval jsem to z hlavy, bez pomoci map pana Karnaugha. Takže by se to určitě dalo optimalizovat. Nezkoušel jsem to zapojit, ale mělo by to být funkční. Spínače se předpokládají opět páčkové. Zapojení s hradly není, stejně jako to čistě přepínačové výše, chráněno proti švindlování.


Převozník s hradly
Převozník s hradly (TTL, CMOS)



Publikováno: 3/2020    


Řešení?




Řešení 1:
Všichni jsou na jednom břehu
Převozník převeze kozu
Převozník se vrátí sám
Převozník převeze vlka
Převozník se vrátí s kozou
Převozník převeze zelí
Převozník se vrátí sám
Převozník převeze kozu
Všichni jsou na druhém břebu

Řešení 2:
Všichni jsou na jednom břehu
Převozník převeze kozu
Převozník se vrátí sám
Převozník převeze zelí
Převozník se vrátí s kozou
Převozník převeze vlka
Převozník se vrátí sám
Převozník převeze kozu
Všichni jsou na druhém břebu







« RET          ↑ TOP ↑          HOME