HOME

Old Surehand

aneb máte jistou ruku?Old Surehand je (kladná) postava známá z Mayovek a je to přezdívka, která by se dala přeložit jako Jistá Ruka. Byl to pán, který uměl parádně přesně střílet. Proč? Protože měl jistou ruku. Neplést s mnohem známějším Old Shatterhandem. To byla Drtící Ruka. Tedy ne, že by střílet neuměl, ale dokázal taky rozdávat fakt drtící rány pěstí:-) Já si pro svou zbastlenou jednoduchou hříčku vypůjčil právě přezdívku Old Surehand, protože na její zvládnutí potřebujete mít jistou (ve smyslu pevnou) ruku.


Old Surehand
Old Surehand
Old Surehand
Old Surehand


Můj Old Surehand je vedle Převozníka dalším "odpadním produktem" vzniklým při stavbě RelayVacu. Ovšem postavit si tuhle hříčku jsem chtěl už dávno. Dokonce i dávno předtím, než ji proslavil Mr. Bean v jedné své epizodě. Oč jde? Máte různě se klikatící dráhu z naohýbaného drátu. V ruce máte drátěné očko, kterým musíte projet celou dráhu, aniž byste se jí dotkli. Dotyk očka s dráhou je signalizován světelně nebo akusticky. Jednoduché jako facka. A překvapivě zábavné. Stačí mí jistou ruku:-)


Old Surehand
Upevnění hlavního úseku a rukojeť
Old Surehand
Odizolovaný startovací úsek


Původně jsem to chtěl kdysi realizovat bez jakékoliv elektroniky, pouze jako jednoduchý elektrický okruh On/Off. Ale právě díky hrátkám s relé (a protože mi nějaká zbyla) jsem to realizoval s reléovou logikou a vytvořil tak jednoduchý vyhodnocovací obvod.


Old Surehand
Detail ok a spojky úseků
Old Surehand
Upevnění cílového úseku


Nosný rám Surehanda je vytvořen ze dvou plastových desek spojených do elka hliníkovým vinglem. Dráha je vytvořena z poměděného drátu G102 o průměru 4 mm (pro svařování plamenem). Jako vylepšení klasického konceptu jsem dráhu rozdělil na dva navzájem izolované úseky. Hlavní úsek (vetšina dráhy) a cílový úsek na konci dráhy. Dotykem uzeměného oka s hlavním úsekem je vyhlášena chyba. Dotyk s cílovým úsekem znamená úspěšné projetí dráhy. Izolované spojení úseků jsem udělal jednoduše pomocí malé hadičky a mezi konce drátů jsem dal izolátor z kousku dřevěné špejle 4 mm. Dráha je k rámu přišroubovaná prostřednictvím velkých svorkovnic (čokolády). Počáteční úsek dráhy je odizolován navlečením hadičky (bužírky), vznikl tak startovací úsek, kde je zavěšeno očko bez vyhlášení chyby. Dráha se projíždí zprava doleva, zdola nahoru.


Old Surehand
CHYBA! (shakerhand)
Old Surehand
OK (surehand)


Očko, kterým se dráha projíždí je vytvořeno také ze svářecího drátu pr. 2 mm. Očka jsem vyrobil dvě s velkým (pro začátečníky) a malým (pro pokročilé) průměrem. Očka jsou zaletována do těles klasických měřících banánků a zasouvají se do zdířky v rukojeti. Výměna je tak velmi snadná. Rukojeť je původně pro pilník a zdířka je do ní zalepena Chemoprenem. To, že kabel od zdířky nevychází z rukojeti vzadu, je schválně. Díky tomu si totiž můžete rukojeť opřít do dlaně a prsty ji natáčet.


Old Surehand
Old Surehand
Old Surehand
Old Surehand


K zapojení vyhodnocovacího obvodu snad není moc co dodávat. Je to klasický bi-stabilní, nebo vlastě tri-stabilní, klopný obvod s dvojicí navzájem se blokujících relé. Po zapnutí, či stisknutí tlačítka RESET, jsou obě relé v klidu. To relé, které sepne jako první (díky dotyku s dráhou), již zůstává sepnuté trvale a zároveň blokuje druhé relé. Pro uvedení do klidového stavu je nutné stisknout RESET (odpojit napájení). Obě relé musejí být dvoupólová (mít dvojici kontaktů). Je použit vždy jeden spínací (NO) a jeden rozpínací (NC) kontakt. Paralelně k cívkám relé jsou LED diody (Jumbo 10 mm), které signalizují dotyk. Zelená značí dotyk s cílovým úsekem (úspěšné projetí dráhy), červená signalizuje chybu - dotyk s hlavním úsekem. K červené jsem ještě připojil sirénu ze zabezpečovačky (protože jsem ji prostě měl), ale dal jsem tam i její vypínač. Neznalého a plně soustředěného hráče totiž siréna dokáže opravdu hodně vyděsit:-)

Old Surehand - schéma
Old Surehand - zapojení
Old Surehand - zdroj
Old Surehand - zdroj


Můj Surehand má vlastní napájecí zdroj (ale bylo by možné použít i hotový adaptér). Napájecí zdroj je jednoduchý nestabilizovaný se zalitým síťovým trafem. Jelikož relé i siréna jsou na 12V měl by zdroj poskytovat toto napětí. Podle toho, jak je trafo tvrdé (jaký má výkon), se dá použít trafo se sekundárem od 9-12V. Záleží také na odběru relé a případně sirény, pokud se použije. K indikaci zapnutí slouží žlutá LED, páč světýlka já rád:-))


Old Surehand s logickými hradly

Pokud někomu nevoní zapojení vyhodnocovacího obvodu s "archaickými" relé, může to zkusit s hradly. Sice jsem si to navrhl, ale nezkoušel. Nicméně nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Na spínání sirény by se musel výstup příslušného hradla patřičně posílit (tranzistory).

Old Surehand - TTL
Old Surehand s hradly (TTL, CMOS)


Publikováno: 3/2020    « RET          ↑ TOP ↑          HOME