HOME

Výpočetní pomůcky

pro EXCEL 97+Kdysi jsem si vytvořil takové dvě výpočetní pomůcky pro EXCEL. Nic mimořádného, prostě jen stále se opakující výpočty. Paralelní řazení odporů, odporový dělič, odpor k LEDce a PWM regulátor s NE555. Později jsem přidal i TTL generátor s tímto obvodem. Trochu jsem to nyní upravil, vybavil obrázky a dávám to k dispozici. Šedě podbarvená pole jsou výsledky - ty ručně neměňte. Bíle podbarvená pole s čísly můžete libovolně měnit. Je to vytvořené v EXCELU 2007, ale je to uložené ve formátu XLS pro EXCEL 97+ Snad se to někomu hodí...

Update 1,2,3: nově přidán výpočet parametrického stabilizátoru se Zenerovou diodou, výpočty doby kyvu MKO 74121 a 74123 a výpočet schmittova klopného obvodu s komparátory typu LM293.


Výpočty s odpory v ExceluVýpočty PWM s NE555


Update 4: EC1045 mi zaslal k publikaci svou pomůcku, kterou využíval při stavbě svých digitálních hodin s budíkem sestavených výhradně z hradel NAND. Pokud vím, tak chystá jejich popis na svůj web. Já viděl fotky a je to paráda. Hodiny obsahují 325 IO:-) Zde je autorův popis té excelovské tabulky, kterou v ZIPu naleznete jako montazni_or.xls:

Při stavbě TTL hodin verze 2 vznikla EXCEL tabulka na výpočet montážního OR pro obvody s otevřeným kolektorem. Je pravda že zrovna tento typ výpočtů nebude nejpoužívanější, ale když už jsem si dal s tím práci, tak ať z toho má užitek i někdo jiný. Je to už "humanizovaná" verze, ale je pravdou že by chtěla ještě doladit a minimálně tam dodělat hlídání, že pokud vyjde RZmin větší než RZmax, tak pro daný počet vstupů a výstupů je nepřípustný.


Výpočty PWM s NE555


EXCEL pomůcky


Publikováno: 3/2020    
Last update: 1/2022    « RET          ↑ TOP ↑          HOME