HOME

HCMS-2902 a HDLU-2416

LED displeje 4x(5x7) s vlastním řadičemPostupem času se mi do rukou dostaly dva velmi zajímavé LED displeje s vlastním řadičem. Nejprve jsem získal HDLU-2416 (díky Jirko) a nedávno dorazily HCMS-2902 (díky Honzo). Rozhodl jsem se je vyzkoušet, protože podle datasheetů se jedná o velmi zajímavé součástky.

V obou případech se jedná o 4-místné LED displeje (v mém případě červeně svítící) se znakovým rastrem 5x7 bodů. Oba displeje zobrazují v multiplexu, ale disponují vlastním řadičem a "videoram", takže stačí jen zapsat požadovaná data a dále se o zobrazování nemusíme starat. Displej zobrazuje autonomně dokud nezapíšeme nová data. Kromě datové RAM mají displeje i paměť (registry) tzv. řídících slov či atributů. Tím podobnost končí.HCMS-2902

Displej HCMS-2902 má videoram tvořenou 160-bitovým posuvným registrem, do kterého se zapisuje pomocí synchronního sériového rozhraní. Displej nemá vlastní generátor znaků a tak můžeme vytvořit libovolný tvar (pattern) znaku. Tento pattern se sice zapisuje jako rastr 5x8 (4x 5x8 = 160), ale spodní linka se nezobrazuje a znak musíme tvořit v rastru 5x7. Displej dále obsahuje 2 posuvné 8-bitové registry pro tzv. řídící slova. Zde můžeme nastavit jas displeje a sériový či paralelní mód zápisu pro více displejů v řadě. Jas lze interně nastavit dvěma způsoby, které lze i kombinovat. První je proudové omezení (peak current) a druhý je PWM střída. Je možný i třetí nezávislý způsob a tím je přivedení externího PWM signálu na vstup BLANK displeje. Všechny posuvné registry jsou "průchozí" a lze tak zapojovat více displejů do série (kaskády). Kontrolní slova lze zapisovat sériově i paraleně, kdy do všech displejů naráz zapíšeme stejné kontrolní slovo. Po resetu je ale nastaven sériový mód, takže první kontrolní slovo zapisujeme vždy sériově. Do displeje lze pouze zapisovat, ale díky průchozím registrům by bylo možné data i zpětně vyčíst, pokud by to k něčemu bylo... Taktování řadiče displeje může provádět buď interní oscilátor, nebo můžeme přivést signál z externího oscilátoru. Interní oscilátor může sloužit také jako master signál pro další displeje v kaskádě. Ale není to nutné, každý může být taktovám "svým" interním oscilátorem.


LED displej HCMS-2902
1x HCMS-2902
LED displej HCMS-2902
2x HCMS-2902


Displeje HCMS-2902 jsem vyzkoušel na nepájivém poli a jako řídící systém jsem použil Arduino Pro Mini. Nejprve jsou zkoušel jeden displej samostatně a později jsem vyzkoušel dva displeje v sérii. Vše fungovalo dle představ i dle datasheetu. Všechny potřebné soubory jsou v ZIPu níže. Připojení displeje k Arduinu je popsáno přímo v programu.


Displej HCMS-2902 ve zkratce

Technologie: CMOS, TTL 5V compatible
4 znaky v rastru 5x7, červené LED
Znaková sada: není, lze nadefinovat libovolný znak 5x7
Rozhraní: sériové synchronní
Video RAM: 1x posuvný registr 160 bitů (4 znaky 5x8, ale zobrazuje se jen 5x7)
Conrol RAM: 2x 8-bitový posuvný registr
Řízení jasu: interní - peak current a PWM (control registr 0), lze kombinovat
externí - PWM (vstup Blanking)
Oscilátor: Interní (lze použít i jako master pro další displeje)
Externí (vstup OSC, nastavitelný prescaler 1 nebo 8)
Řetězení více displejů v sérii: ANO
Další varianty: 1x4, 1x8 a 2x8 znaků
červená, oranžová, žlutá, zelenáHDLU-2416

Displej HDLU-2416 má klasické paralelní rozhraní. Jeho interní RAM obsahuje osm 7-bitových přímo adresovatelných registrů. 4 registry slouží k uložené ASCII kódu znaku a zbylé 4 registry slouží k uložení tzv. atributu znaku. To, kam se bude zapisovat, určuje vstup CU, který můžeme považovat za třetí adresový bit. Do RAM displeje lze pouze zapisovat, nelze z ní číst. Displej má vlastní generátor znaků a zobrazuje tedy "jen" soubor 128 pevně naprogramovaných znaků. Jejich 7-bitový kód odpovídá standardnímu ASCII. Tzv. netisknutelné znaky 000h až 01Fh jsou nahrazeny různými speciálními symboly, viz. datasheet. Atribut znaku je také 7-bitový a určuje zejména jas displeje (PWM), zobrazení/zatemění znaku a zobrazení kurzoru. Kurzor je zobrazen plným znakem a je viditelný jen při aktivaci vstupu CUE. Pokud na CUE přivedeme signál z nějakého AKO, získáme krásný blikající kurzor. Kurzor lze vložit na více pozic současně. Stejně tak lze zatemnit libovolný znak či více znaků, ale jas (formou naprogramování střídy PWM) je vždy společný pro celý displej. Stejně jako u výše popsaného HCMS-2902 i HDLU-2416 má vstup BLANK, kterým lze celý displej zatemnit vnějším signálem, nebo přivedením externího PWM lze řídít jas. Taktování řadiče displeje je vždy jen interním oscilátorem. Displeje lze (elektricky) řadit paraleně a výběr konkrétního displeje se provede aktivací příslušného /CE nějakým adresovým dekodérem.


LED displej HDLU-2416
1x HDLU-2416
LED displej HCMS-HDLU-2416
2x HDLU-2416


Displeje HDLU-2416 jsem opět vyzkoušel na nepájivém poli s Arduino Pro Mini. I zde jsem nejprve vyzkoušel jeden displej samostatně a později dva displeje paralelně. Opět vše fungovalo. Všechny potřebné soubory jsou v ZIPu níže. Připojení displeje k Arduinu je opět popsáno přímo v programu.


Displej HDLU-2416 ve zkratce

Technologie: CMOS, TTL 5V compatible
4 znaky v rastru 5x7, červené LED
Znaková sada: 128 předdefinovaných ASCII znaků, 7-bitový kód
Rozhraní: paralelní
Video RAM: 4x 7 bit registr pro ASCII kód znaku
4x 7 bit registr pro atribut znaku (jas, kurzor, zatemění)
Řízení jasu: interní - PWM (atribut)
externí - PWM (vstup Blanking)
Oscilátor: interní
Spec. vlastnosti: možnost vložení a zobrazení kurzoru
Více displejů paralelně: ANO (výběr přes /CE)
Další varianty: červená, oranžová, žlutá, zelená


LED displeje HCMS-2902 a HDLU-2416


Oba výše popisované a testované displeje (a jejich odvozeniny) jsou opravdu úžasné součástky. Uvážíme-li, že pocházejí z doby, kdy v našem komunistickým lágru byl problém sehnat hloupou sedmisegmentovku, tak je to opravdu pecka. Dnes jsou pochopitelně dávno překonané a na trhu je k dispozici celá řada dokonalejších displejů s vlastním řadičem. Ale na rozdíl od všech těch moderních srágor, tohle krásně svítí (v mém případě červeně) a světýlka já rád:-)Aktualizace: VQC10 - LED displej 5x7 z RVHP

Krátce po publikaci těchto mých hrátek s displeji 5x7 se na Aukru objevil zajímavý displej VQC10. Jedná se také o 4-místný LED displej s maticí 5x7 bodů, ale na rozdíl od výše uvedených typů se jedná o pasivní typ bez řadiče. Nicméně je to také zajímavý kousek, neboť jsem netušil, že se v RVHP tyto displeje vyráběly. A dokonce k němu mám i vzorovou aplikaci v podobě homemade terminálu k jednočipům řady x51.


Displej 4x 5x7 VQC10
4- místný LED displej 5x7 (bez řadiče) z NDRPublikováno: 6/2021    
Update: 11/2021    « RET          ↑ TOP ↑          HOME