HOME

HDSP-8835

101 LED bargrafSpolečně s alfanumerickými LED displeji HCMS-2902 jsem získal také zajímavý dlouhatánský LED bargraf HDSP-8835 obsahující úctyhodných 101 LED, v této variantě zelených (dělaly se i červené). A protože světýlka já rád, musel jsem ho testnout. Pro jednoduchost opět s pomocí Arduina Pro Mini. Bargraf obsahuje 101 LED v řadě. První LED je zcela samostatná (může sloužit jako kontrolka zapnutí), zbylé LED jsou organizovány jako 10 navazujících úseků po 10 LED a bargraf je tedy nutné řídit multiplexně. Každý úsek má společnou katodu pro všech 10 diod. Anody jsou pro každou pozici LED v úseku také společné, viz. datasheet.

Datasheet obsahuje také zajímavá doporučená zapojení tohoto bargrafu jako poziční, či spojitý indikátor, vše s klasickými TTL obvody 74xx. Pro mě osobně lahůdka:-) Navíc jsem díky těmto zapojením získal přehled o tzv. PNP tranzistorových polích, které jsem zkoušel jinde.


101 LED bargraf HDSP-8835
101 LED bargraf HDSP-8835


Datasheet bargrafu a pokusný program obsahující popis zapojení jsou v ZIPu níže. Původně jsem chtěl stvořit známý efekt Knightrider. Ale bylo jasné, že se na pole nevejdou další součástky, takže jsem vyzkoušel jen postupné statické spínání vždy osmice diod. Anody jsem spínal přímo Arduinem, a tak jsem ho nechtěl moc zatěžovat multiplexem. Katody jsou spínány tranzistorovým polem ULN2803. A jelikož má Arduino Pro Mini jen 16 volných pinů, mohl jsem vždy mít zapojeno jen 8x8 LED. Ale postupným přepojováním jsem nakonec vyzkoušel všechny LED v bargrafu.


101 LED bargraf HDSP-8835
Aktualizace: ČS měřící přístroj Metra JN10 s podobným bargrafem

V reakci na tento článek jsem dostal fotografie zajímavého československého měřícího přístroje Metra JN10 s podobným bargrafem a s tímto popisem:

Bargraf v téhle délce jsem netušil, že se vyrábí jako modul. Čekal bych, že se taková úloha vyřeší sestavou z více kusů bargrafů o 10 LED-kách... A nebo, jako na fotkách - speciálním zobrazovacím modulem z dřevních dob elektroniky. Je to panelový měřicí přistroj Metra JN10 vymontovaný z velína zrušené cementárny. Výrobce jsem na displeji neobjevil. Pravda, moc jsem neohýbal ty hybridní obvody, aby jim neupadly nožičky. Nicméně přístroj je funkční a fikané je použití žlutých čipů LED pro zobrazení desítek. Zdraví M.


čs měřící přístroj JN10 čs měřící přístroj JN10čs měřící přístroj JN10 čs měřící přístroj JN10čs měřící přístroj JN10 čs měřící přístroj JN10čs měřící přístroj JN10 čs měřící přístroj JN10čs měřící přístroj JN10 čs měřící přístroj JN10čs měřící přístroj JN10
Československý měřící přístroj
čs měřící přístroj JN10
Metra JN10Publikováno: 6/2021    
Update: 11/2021    « RET          ↑ TOP ↑          HOME