HOME

Arduino Pro Mini testerKdyž jsem připravoval stavebnice robotických vozítek pro sledování čáry, tzv. Line Following, musel jsem se také vypořádat s pořízením Arduina ve verzi Pro Mini. Jak jistě mnozí vědí, Pro Mini obvykle dostanete v podobě osazené destičky, ale bez připájených pinů. Ty jsou zvlášť, jak je patrné z prvního obrázku níže. Pokud si potřebujete zkompletovat jeden kousek Pro Mini, který ihned někam aplikujete, zpravidla na případnou závadu v pájení pinů (studeňák, můstek), přijdete při oživování daného zařízení. Jenže když kompletujete těchto malých Arduin více, chtělo by to nějak ověřit, že piny jsou připájeny OK. Proto jsem si postavil tento primitivní tester pro základní ověření funkce Arduino Pro Mini 168 a 328 ve verzi 3,3V i 5V.


Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini
Arduino Pro Mini tester
Tester a Pro Mini 168/328


Tester je postaven na malé čínské univerzále 5x7cm a je opravdu velmi jednoduchý. Obsahuje patici DIL24 pro Arduino Pro Mini, napájecí konektor 5,5/2,1, jednu diodu 1N4007 (ochrana proti přepólovanému adaptéru), tlačítko Reset (není nutné, je i přímo na Arduinu) a pak již jen LED diody (16x) a příslušné předřadné rezistory (16x 680R). Aby byla stavba co nejjednodušší, použil jsem místo diskrétních diod LED bargraf, koupený za pár kaček na Aukru. Bargraf je desetimístný, ale já využívám jen 8 diod a zbylé dvě jsem začernil lihovým fixem. Dalšího zjednodušení stavby bych dosáhl použitím odporů v řebříčku, ale ty já neměl, tak jsem holt musel použít 16 diskrétních odpůrků. Jednotlivé LED jsou zapojeny katodou na pin a spínají se tedy Log. 0. Anody jsou spojené a připojené na stabilizátor Arduina (pin Vcc). Odpory jsou vřazeny mezi katodu i pin a hodnota 680R je použitelná jak pro 5V, tak pro 3V3 verzi Arduina a nezatěžují příliš vestavěný stabilizátor. Při použití odporového řebříčku by se tento pochopitelně zapojoval k anodám diod.


Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester


Pro otestování Arduina Pro Mini je pochopitelně nutné do něj nejprve nahrát příslušný program (sketch). I tento je velmi jednoduchý a celý test spočívá v postupném rozvěcování jedné z LED na bargrafu - tzv. běžící světlo. Jsou vždy rozsvícené odpovídající protilehlé LED. Běh je velmi pomalý, aby bylo pouhým okem pohodlně pozorovatelné, jak světlo "běží". Pokud nějaká LED vynechá, ukazuje to na studeňák. Pokud se rozsvítí více, jak jedna na každé straně, je tam zřejmě můstek. Ale pochopitelně chyba může být úplně někde jinde, protože tohle není ani náhodou žádný komplexní tester:-)

Jak jsem již uvedl, je použito celkem 16 testovacích LED, vždy po 8 na každé straně Arduina. Testují se tedy piny: 2-9 vlevo a 10-13 + A0-A3 vpravo. Netestují se piny 0 a 1, které jsou využity k sériové komunikaci. To, že sériák funguje, otestujeme tak, že se do Arduina vůbec podaří nahrát program. Činnost stabilizátoru otestujeme nejlépe multimetrem. Vlastní testovací prográmek je tedy jednoduchý.


    Testovací software pro Arduino Pro Mini


Nejprve jsou testované piny zkonfigurovány jako digitální výstupy a je jim přiřazena klidová úroveň log.1 (diody nesvítí, vyjma D13 na Arduinu). Následně v nekonečné smyčce jsou vždy protilehlé piny postupně přepínány na log. 0 a je tak realizováno běžící světlo. A proč jsou LED připojeny katodou na pin a je nutné je spínat pomocí log. 0? Protože třeba u mé oblíbené řady jednočipů x51 to jinak nešlo a zvyk je prostě železná košile:-)

Tlačítko Reset se na testeru zdá být zbytečné (Reset je přímo na destičte Pro Mini), ale není to úplně pravda. Hodí se při programování, kdy nemáte k dispozici USB-TTL UART převodník se signálem DTR a resetujete si hezky ručánko, jako já. Pak se velké pohodlné tlačítko docela hodí:-)


Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester
Arduino Pro Mini tester


Tester i přes svou primitivnost funguje výborně a ihned mi odhalil studený spoj na jednom Pro Mini. Jeho použití má smysl hlavně v případech, kde je potřeba zkompletovat více Pro Mini Arduin. Proto si jeho použití dovedu představit hlavně v různých kroužcích elektroniků a robotiků.Publikováno: 2017    « RET          ↑ TOP ↑          HOME